Als u een bijdrage wil geven aan de poppenkast wordt dat enorm gewaardeerd.

Soms heeft iemand geen contanten bij zich dan kunt u natuurlijk ook een bedrag overmaken:

IBAN rekeningnummer NL56 TRIO 0254 7083 23

t.n.v. Stichting Poppenkast op de Dam