De traditie
De traditie van volkspoppenkast kent een mooie geschiedenis en is nauw verbonden met Amsterdam, Jan Klaassen en Katrijn en de Dam.
Lees hier wat meer.

Nieuws
Lees hier wat er allemaal gebeurd de komende tijd. Lees ook in het archief wat we allemaal al hebben meegemaakt.

Comité van Aanbeveling – Voor de Poppenkast op de Dam hebben een aantal personen zich bereid verklaard om in het Comité van Aanbeveling plaats te nemen. We hebben daarbij gezocht naar personen die hun sporen hebben verdiend in het maatschappelijk en politieke leven van Amsterdam en het land. Ook vonden wij personen bereid, die een belangrijke functie hebben in het culturele leven.

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit Peter-Paul de Baar – oud-hoofdredacteur Ons Amsterdam, Melle Daamen – directeur Theater Rotterdam, Herbert van Hasselt – oud-directeur – de Oude Kerk, Rick van der Ploeg – hoogleraar economie / oud-staatssecretaris cultuur & media,  Onno Ruding – oud-minister van Financiën, Cees Vermaas – ceo NYSE Euronext Amsterdam, Karel Loeff – Directeur Erfgoedvereniging Bond Heemschut

Beschermvrouwe Hedy d’ Ancona –
Hedy d’Ancona is de beschermvrouwe van de Poppenkast op de Dam.
Zij vond het vanzelfsprekend dat te willen doen toen we haar vroegen.
Op zondag 13 mei 2012 begrepen we waarom. Tijdens een kort bezoek genoot zij enorm van de voorstellingen. Wij zijn er trots op dat zij de beschermvrouw van de Poppenkast op de Dam wil zijn.

Hedy d’Ancona was o.a. staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Toon Hermans was tot zijn dood beschermheer van de Poppenkast op de Dam, hij is nu de beschermengel.

organisatie

Samen met sociaal ondernemer Fred Stammeshaus was poppenspeler Wim Kerkhove de motor achter de terugkeer van de Poppenkast op de Dam in 2012. Twintig jaar stond Wim Kerkhove op de Dam met zijn Pantijn Poppentheater. De poppenspeler die hem opvolgde (zijn leerling Misha Kluft) kan helaas door ziekte niet meer spelen. Daardoor en doordat er geen vervangende poppenspelers waren, was er van 2007 tot 2012 geen poppenkast meer op de Dam. Met slechts een poppenspeler bleek het fenomeen te kwetsbaar. In 2009 richtte Wim Kerkhove daarom de Jan Klaassen Academie op, waar hij tot nu toe 17 leerlingen opleidde in het Jan Klaassenspel.

Nu er meerdere Jan Klaassenspelers voorstellingen in de Poppenkast op de Dam kunnen vertonen is er grotere zekerheid over het voortbestaan van deze mooie traditie. Daarnaast is er de Stichting Poppenkast op de Dam opgericht om de zakelijke belangen van de poppenkast te behartigen. Het gaat dan vooral om financiering en voldoende speelmogelijkheden op de Dam, praktische organisatie, administratie, programmering en publiciteit.


Stichting Poppenkast op de Dam – De stichting heeft tot doel het in stand houden van de Poppenkast op de Dam in Amsterdam als belangrijk immaterieel erfgoed en het laten opleiden van poppenspelers voor de Poppenkast op de Dam. Voorzitter is Wim Kerkhove.

Jan Klaassen Academie – De Poppenkast op de Dam te laten bespelen door één poppenspeler bleek in de praktijk een te groot risico. Daarom zijn en worden er door de Jan Klaassen Academie poppenspelers opgeleid in het Jan Klaassenspel.

De poppenspeler – De voorstellingen in de Poppenkast op de Dam (Teatro Pantini) worden verzorgd door Egon Adel.

Beschermvrouw

Hedy D’Ancona is beschermvrouwe van de poppenkast op de Dam. Toon Hermans was tot zijn dood beschermheer, hij is nu de beschermengel. Er is ook nog een illuster achtkoppig comité van aanbeveling. Lees hier wie het zijn!